amortizacija

amortizacija - alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine tvrtke, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Menadžment je odgovoran za odabir metoda koje će se koristiti za amortizaciju imovine tvrtke. Menadžment obično, zbog financijskog izvješćivanja odabire linearnu metodu. Dosljedna je primjena računovodstvenih metoda općeprihvaćeno računovodstveno načelo. Tvrtka bi trebala objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje metode koje je koristila za amortizaciju materijalne imovine. Za procjenu korisnog vijeka uptrebe i ostatka vrijednosti materijalne imovine, također je odgovoran menadžment. Ove procjene obično se temelje na proteklom iskustvu tvrtke sa sličnom imovinom i budućim planovima menadžmenta. Dakle, procijenjeni vijek upotrebe za sličnu imovinu može biti drugačiji za različite tvrtke.

povratak na financijski leksikon