Obrasci

Dobrodošli u rubriku za preuzimanje obrazaca Porsche leasinga.

Tražite obrazac Porsche leasinga za npr. promjenu adrese, za izdavanja kartice vozača ili sl.?

Onda ste upravo ovdje na pravom mjestu! Pronađite sve naše obrasce u nastavku.

Zahtjevi za uslugama tijekom trajanja ugovora o leasingu

Zahtjev potrošača za odobrenjem posebnih mjera za olakšavanje otplate ugovornih obveza

Sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju dužni smo, po utvrđivanju poteškoća u plaćanju obveza iz ugovornog odnosa, zajednički s Vama utvrditi zašto je do istih došlo te Vam pružiti odgovarajuće informacije i podršku, kao i predložiti odgovarajuće mjere za olakšavanje otplate primjerene pojedinom slučaju, a koje mogu biti u obliku refinanciranja ugovora ili promjene ugovorenih uvjeta, sve s ciljem otklanjanja utvrđenih poteškoća u plaćanju.

Posebno ističemo važnost Vaše suradnje s društvom Porsche leasing d.o.o. (dalje: Društvo) kao vjerovnikom kako bi pokušali ukloniti nastale poteškoće u plaćanju obveza iz ugovornog odnosa te Vas stoga molimo da u potpunosti ispunite ovaj zahtjev i dostavite traženu dokumentaciju u roku od 5 dana nakon zaprimanja Obavijesti o dugovanju.

Ako dogovor u pogledu odgovarajućih mjera za olakšanje otplate ugovornih obveza ne bude postignut najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva potrošača, a po ugovoru postoje dospjele nepodmirene obveze, Društvo će prije raskida ugovora poduzeti mjere prisilne naplate dospjelih neplaćenih tražbina, što uključuje: slanje obavijesti i opomene pred ovrhu te upozorenje o raskidu ugovora, kao i aktiviranje ugovorenih instrumenata osiguranja (zadužnica, bjanko zadužnica, izjava o zapljeni po pristanku dužnika i dr.). Ako ne ispunite svoje dospjele obveze niti iste budu naplaćene od drugog sudionika ugovornog odnosa ili putem aktiviranih instrumenata osiguranja, Društvo će raskinuti ugovor, oduzeti objekt leasinga i pokrenuti postupak naplate sukladno pozitivnim propisima, u kojem slučaju ćete snositi i troškove tog postupka.