Za najbolje moguće iskustvo na mrežnim stranicama
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja najboljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem naše stranice prihvaćate upotrebu naših kolačića (strogo neophodni kolačići). Kolačići za koje je potrebna privola (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizirane sadržaje) postavit će se tek nakon njezinog aktiviranja. Ako date svoju privolu za korištenje kolačića, identifikacijske podatke obrađivat će naši partneri (ponuditelji usluga za kolačiće i IT pružatelji usluga). Za ovu internetsku stranicu i kolačiće odgovorno je društvo Porsche leasing d.o.o.. Dodatne informacije o korištenim kolačićima i načinu njihovog deaktiviranja možete pronaći u našoj Smjernici za zaštitu podataka i kolačiće.
Prihvatite i nastavite

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA, DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA

Porsche financijska grupa Hrvatska (dalje: PFGH) poštuje načela obrade osobnih podataka te je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka utvrdila koji se podaci klijenta, dobavljača i poslovnih partnera prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe, kao i prava povezana uz korištenje i zaštitu osobnih podataka. Uvijek možete zatražiti i dobiti sve informacije o Vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. PFGH je implementirala i kontinuirano održava organizacijske i tehničke mjere s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka, kao i adekvatan sustav uloga i odgovornosti za zaštitu osobnih podataka. Svi naši zaposlenici, suradnici i vanjski partneri upoznati su s našim pravilima zaštite osobnih podataka. 

Molimo Vas da informacije o obradi podataka pažljivo i u cijelosti pročitate kako bi se upoznali s okolnostima obrade.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA POSJETITELJE MREŽNIH STRANICA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših mrežnih stranica (www.porscheleasing.com.hr i www.plb2c.com.hr) posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na navedenim mrežnim stranicama odgovorno je društvo Porsche leasing d.o.o. Pri korištenju i obradi osobnih podataka strogo se pridržavamo važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na  www.porscheleasing.com.hr i www.plb2c.com.hr te povezane podstranice, no ne i na mrežne stranice kojima upravljaju treće osobe te u tu svrhu, molimo da provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na mrežnim stranicama trećih osoba, obzirom da Porsche leasing d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

Verzija: 03; 09/2018.

1. Sigurnost podataka

1.1. Društvo Porsche leasing d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

1.2. Molimo imajte na umu da ste sami odgovorni za sigurnu pohranu predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka ili lozinki i njihovo čuvanje tajnim prilikom korištenja opcije korisničkog računa "Online uvid u Vaš ugovor" na mrežnoj stranici www.plb2c.com.hr.

2. Korištenje mrežnih stranica od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16 godina života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

3.1. Podaci koje ste nam stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo samo sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kada komunicirate s nama pisanim putem ili kada ispunjavate neki od kontakt obrazaca s podacima na našoj mrežnoj stranici www.porscheleasing.com.hr, primate na znanje da će se podaci koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže opisane svrhe (vidi točku [5.1.]). 

Budući da suglasnost za korištenje Vaših podataka u prethodno navedenu svrhu može obuhvaćati i prijenos podataka Volkswagen partnerima (prodajni i servisni partneri, uvoznik), Vaši podaci se mogu proslijediti odnosnim partnerima čiji popis se nalazi na stranici

https://www.porscheleasing.com.hr/o_nama_1/popis_poslovnih_partnera_ugovorni_izvrsitelji_obrade

, kao i  pružateljima financijskih i osigurateljnih usluga iz naše grupe, popis kojih se nalazi na stranici https://www.porscheleasing.com.hr/o_nama_1/clanice_grupacije.

 

3.2. Podaci koje smo prikupili

Kada posjećujete našu mrežnu stranicu, automatiziranim tehničkim postupkom evidentiraju se podaci pomoću kolačića (cookies). Detaljnije informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici možete pronaći pod točkom 8.

 

3.3. Online uvid u Vaš ugovor

Kad koristite Vaš korisnički račun "Online uvid u Vaš ugovor" na mrežnoj stranici www.plb2c.com.hr, primate na znanje da će se podaci koji su navedeni u točci 5.2. obraditi u niže opisanu svrhu (vidi točku [5.2.]).

4. Partneri

Društvo Porsche leasing d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za to koristi pomoć stručnih partnera odnosno društva koja rade po našem nalogu: društvo Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, iz Austrije, društvo Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee te društvo Dasof d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im stavljeni na raspolaganje koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih prosljeđuju trećim osobama.

5. Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:  

5.1. Opći obrazac za kontakt za savjetovanje upućeno Porsche leasing d.o.o. ili dobavljačima vozila

 • Obrazac za kontakt: prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, identifikacijski podaci, kontakt podaci, informacije o tvrtki te tekst Vašeg upita).

 • Svrha: odgovor na Vaš upit

 • Opravdanje: legitimni interes, mogućnost obrade i davanja pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite

 • Razdoblje pohrane: [30 dana]

 • *Točna podatkovna polja: tekst upita, marka vozila, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, telefaks, e-mail, vrsta klijenta (postojeći klijent/novi klijent).

5.2. Korištenje korisničkog računa "Online uvid u Vaš ugovor"

 • Korisnički račun: prilikom log-ina u Vaš korisnički račun obrađuju se Vaši sljedeći osobni podaci iz kategorije: podaci u svezi IT uporabe (log-in-times, computer name, IP adresa).

 • Svrha: omogućavanje korisničke podrške, utvrđenje nesporne identifikacije klijenta

 • Opravdanje: legitimni interes, utvrđenje nesporne identifikacije klijenta te sprječavanje prijevara

 • Razdoblje pohrane: [5 godina]

6. Prava ispitanika

Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljedeća prava:

6.1. Pravo na pristup osobnim podacima:

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri, pod uvjetom da je ispitanikov identitet nedvojbeno utvrđen.

6.2. Pravo na ispravak:

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu nadopunu davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

6.3. Pravo na brisanje:

Ukoliko dokažete da razlozi iz kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu dopustivi, potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će bit brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

6.4. Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo zatražiti privremeno blokiranje obrade osobnih podataka, ako osporavate točnost osobnih podataka te je to nužno radi provjere točnosti osobnih podataka ispitanika, ili obrada nije dopuštena, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka, odnosno ako više ne trebamo Vaše podatke, ali ih Vi tražite radi ostvarivanja pravnih zahtjeva,  te ukoliko ste uložili prigovor sukladno tč. 6.6. ove Izjave te očekujete našu potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše posebne razloge. Ovakvo ograničenje obrade ipak se ne odnosi na: pohranu osobnih podataka, odnosno ako su osobni podaci nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe. Za vrijeme ograničenje obrade osobnih podataka, pa dok ograničenje obrade ne bude ukinuto, predmetni podaci se mogu obrađivati samo na temelju Vaše privole.

6.5. Pravo na prenosivost podataka:

Možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.

6.6. Pravo na podnošenje prigovora:

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga odnosećih na Vaše interese te temeljna prava i slobode na one obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas te koje obrade se temelje na legitimnom interesu voditelja obrade. Dužni smo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, legitimni interesi voditelja obrade Vaše posebne razloge te ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, i dalje ćemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu, u protivnom, više nismo ovlašteni obrađivati iste podatke u konkretnu svrhu.

6.7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatsko ili europsko pravo o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Vama, naravno, pripada i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

6.8. Zloporaba prava:

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

Ova prava možete ostvarivati izravno pri Porsche leasing d.o.o. upućivanjem poruke elektroničke pošte na dolje navedene kontakt podatke.

7. Kontaktni podaci

Voditelj obrade:
Porsche leasing d.o.o.

V.Škorpika 21
10 000 Zagreb
info(kwfat)porsche(kwfdot)hr

compliance(kwfat)porsche(kwfdot)hr

Korištenje kolačića (eng. cookies)

Što je kolačić? 

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Gotovo svaka internetska stranica upotrebljava ovu tehnologiju. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku kod prvog posjeta internetskoj stranici. Kod sljedećeg pozivanja te internetske stranice s istog krajnjeg uređaja, kolačić i informacije pohranjene u njemu šalju se natrag na internetsku stranicu koja ih je generirala (kolačić prve strane, eng. First-Party Cookie) ili se šalju na drugu internetsku stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane, eng. Third-Party Cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već bila pozvana s istog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

Pojedini kolačići su izrazito korisni budući da mogu poboljšati korisničko iskustvo prilikom ponovnog pozivanja određene stranice koju ste već više puta posjetili. Pod uvjetom da koristite isti krajnji uređaj te isti preglednik kao i ranije, kolačići pamte npr. vaše preferencije, javljaju Vam kako možete koristiti određenu stranicu te prilagođavaju prikazane ponude više u skladu s Vašim osobnim interesima i potrebama. Većina kolačića koje koristimo automatski se nakon završetka sesije brišu s Vaše matične ploče ("Session-Cookies"). No, pored toga koristimo i kolačiće koji na matičnoj ploči ostaju i nakon završetka sesije. To se događa prvenstveno kako bismo mogli poboljšati korisničko iskustvo kod ponovnog pozivanja internetske stranice tako što se stranica naknadno prilagođava Vašim osobnim potrebama čime je omogućeno optimiziranje vremena učitavanja podataka.

Vaše postavke kolačića na ovoj internetskoj stranici
Strogo neophodni kolačići ("strictly necessary" Cookies)

Ovi su kolačići nužni za funkcioniranje internetske stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Osim toga, najčešće su postavljeni samo kao odgovor na radnje koje ste poduzeli i koje odgovaraju zahtjevu za određenim uslugama, kao što je npr. određivanje Vaših postavki za zaštitu podataka te prijava ili popunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti na način da onemogući ove kolačiće ili Vas o tome obavijesti, ali je moguće da tada pojedini dijelovi internetske stranice više neće funkcionirati. Za korištenje strogo neophodnih kolačića nije potrebna privola.

U slučaju strogo neophodnih kolačića obradu ćemo temeljiti na pretežito legitimnim interesima koje imamo u skladu s čl. 6. st. 1. t. f. GDPR-a. Takvi interesi uključuju stavljanje na raspolaganje naše internetske stranice kao i osiguravanje njezine funkcionalnosti i nisu u suprotnosti s važnim interesima posjetitelja stranice. Na temelju transparentnosti obrade, činjenice da ispitanik s pravom može računati na obradu spomenutih kolačića, prednosti za posjetitelje kroz stavljanje na raspolaganje internetske stranice te upućivanja na obradu podataka kao i u pogledu korištene kategorije podataka (podaci o korištenju IT-a) koja ne predstavlja visoki rizik za ispitanike, interesi voditelja obrade su prevladavajući.

Strogo neophodni kolačići ne mogu se deaktivirati preko funkcija ove stranice, ali se u svako doba mogu deaktivirati preko korištenog preglednika.

 

U nastavku slijedi pregled korištenih strogo neophodnih kolačića:

Kolačić automatske prijave (eng. Auto-Login Cookie)

Zadaća: Kolačić pamti je li korisnik prijavljen.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Razdoblje pohrane: Podaci sesije ili pojedini podaci do 2 tjedna. (svi podaci su anonimni, odnosno anonimizirani)

Grupe primatelja: Porsche Konstruktionen GmbH & CO KG, IT pružatelji usluga

 

Analitički kolačići

Ovi nam kolačići omogućuju brojanje izvora prometa tako da možemo izmjeriti ili poboljšati učinkovitost svoje stranice. Također nam pomažu da saznamo koje su stranice omiljenije i kako se posjetitelji kreću po internetskoj stranici. Sve informacije koje prikupljaju navedeni kolačići u najvećoj su mogućoj mjeri sažete i anonimizirane. Potpuna anonimizacija ne može se osigurati kod svih kolačića.

Pravna osnova za sve ove kolačiće je Vaša privola (čl. 6. st. 1. t. a GDPR-a).

U nastavku slijedi pregled korištenih analitičkih kolačića:

 

 • Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Zadaća: Pomoću usluga društva Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korištenju naše internetske ponude. Ovi se podaci koriste da bismo trajno poboljšali i optimizirali internetsku stranicu i naše ponude kako bi na taj način bila što atraktivnija za vas. Ti podaci isporučuju parametre kao što su npr. broj posjetitelja, praćenje klikova i prosječno trajanje aktivnog zadržavanja korisnika na nekoj stranici kako bi se analizom tih podataka dodatno poboljšala internetska stranica. Također se s početnih stranica s kojih se došlo na našu stranicu (Referrer URL) statistički analizira broj korisnika koji su s partnerskih internetskih stranica došli na naše internetske stranice u svrhu procjene koje su naše marketinške kampanje pobudile interes za našom internetskom stranicom.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Razdoblje pohrane: Nakon 6 mjeseci neaktivnosti kolačić se briše. Ako posjetitelj unutar tog vremenskog razdoblja posjeti stranicu, vijek trajanja kolačića produljuje se za dodatnih 6 mjeseci. (svi podaci su anonimni, odnosno anonimizirani)

Grupe primatelja: Webtrekk GmbH, IT pružatelji usluga, marketinške agencije

 • Google Analytics

Zadaća: Google Analytics je usluga web-analize kojom upravlja i koju stavlja na raspolaganje Google Inc. Google po našem nalogu obrađuje i pohranjuje podatke o korištenju internetske stranice te bilježi informacije kao što su primjerice stranice kojima korisnici pristupaju, Vaše ponašanje na stranicama (npr. klikovi, korištenje funkcije klizača) te Vašu IP adresu.

Ti kolačići sadržavaju nasumično generirani korisnički ID pomoću kojeg Vas se može prepoznati kod budućih posjeta internetskoj stranici. Zabilježeni podaci pohranjuju se zajedno s nasumično generiranim korisničkim ID-om što omogućuje analizu pseudonimnih korisničkih profila. Također, upotrebljavamo funkcije za oglašavanje Google Analyticsa. Na taj način možemo Vam unutar prikladnog promidžbenog prostora drugih internetskih stranica prikazati personalizirane oglase, ovisno o tome koje ste interese pokazali na našoj stranici.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Razdoblje pohrane: Google Analytics pohranjuje kolačiće u Vašem internetskom pregledniku tijekom razdoblja od dvije godine nakon Vašeg posljednjeg posjeta. Podaci koji se odnose na korisnike brišu se automatski nakon 26 mjeseci. Ostali podaci ostaju neograničeno pohranjeni u sažetom obliku.

Grupe primatelja: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD), IT pružatelji usluga, marketinške agencije

 

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućuju osiguravanje poboljšanih funkcionalnosti i personaliziranih prilagodbi, npr. videosnimki i razgovora uživo (live chat). Možemo ih postaviti mi ili treći pružatelji usluga čije smo usluge dodali na našim stranicama.

Pravna osnova za sve ove kolačiće je Vaša privola (čl. 6. st. 1. t. a GDPR-a).

 

Kolačići za personalizirane sadržaje

Ove kolačiće putem naše internetske stranice postavljaju naši oglašivački partneri. Ta društva mogu koristiti ove kolačiće za izradu profila prema Vašim interesima kako bi Vam mogli prikazati relevantne oglase s drugih internetskih stranica. Kolačići funkcioniraju na način da jasno prepoznaju Vaš preglednik i Vaš uređaj.

Pravna osnova za sve ove kolačiće je Vaša privola (čl. 6. st. 1. t. a GDPR-a).

U nastavku slijedi pregled korištenih analitičkih kolačića:

Sljedeći kolačići su primjeri analitičkih kolačića.

 • Google Inc. (https://support.google.com/adwords)

Zadaća: Ova internetska stranica upotrebljava Google AdWords te u okviru usluge Google AdWords funkcije Conversion Tracking i Remarketing Codes. Pritom će Google AdWords dodati kolačić za Conversion Tracking ako ste kliknuli na oglas koji je aktivirao Google. Posjećujete li na našoj internetskoj stranici određene stranice, Google i mi možemo prepoznati da ste kliknuli na oglas te da ste preusmjereni na tu stranicu. Informacije dobivene pomoću kolačića za konverziju služe za izradu statistika za korisnike usluge AdWords koji primjenjuju Conversion Tracking. Na temelju ovih statistika saznajemo ukupni broj korisnika koji su kliknuli na oglas aktiviran putem Googlea i otvorili stranicu koja sadrži oznaku Conversion Tracking. Pomoću Googleove funkcije Remarketing dolazimo do korisnika koji su prethodno već posjetili našu internetsku stranicu. Na taj način možemo svoj oglas prezentirati ciljnim skupinama koje su već pokazale interes za naše proizvode i usluge.

Razdoblje pohrane: 30 dana (svi podaci su anonimni, odnosno anonimizirani)

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Grupe primatelja: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD), IT pružatelji usluga, marketinške agencije

 • Facebook (http://www.facebook.com/policy.php)

Zadaća: Uslugom Facebook-Pixel omogućeno je praćenje korisnički definiranih ciljnih skupina i događaja konverzije. Na taj je način moguće za jednu stranicu poslati više prilagođenih događaja i uključiti dodatne podatke putem upućivanja URL-a. Shodno tome, mogu se prikupiti i analizirati određeni uzorci aktivnosti koji omogućuju podrobnije zaključke o učinkovitosti oglašavanja i ciljanim skupinama korisnika i tako doprinose optimiziranju i poboljšanju atraktivnosti vlastitih oglasa.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Razdoblje pohrane: Kolačići sesije (privremeni kolačići) završavaju nakon isteka sesije. Trajni kolačići imaju dulje razdoblje pohrane. (svi su podaci anonimni, odnosno anonimizirani, tj. nisu nam vidljivi osobni podaci pojedinačnih korisnika. Te podatke, međutim, pohranjuje i obrađuje Facebook, o čemu ćemo Vas odgovarajuće obavijestiti u skladu s informacijama kojima raspolažemo. Facebook može takve podatke povezati s Vašim Facebook računom te ih upotrijebiti također za vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovom smjernicom o korištenju podataka. Facebooku, kao i njegovim partnerima, možete omogućiti aktiviranje oglasa u okviru i izvan Facebooka.)

Grupe primatelja: Facebook Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska), IT pružatelji usluga, marketinške agencije

 • Youtube

Zadaća: Na našim se internetskim stranicama koriste dodaci za društvene mreže (Social-Plugins) kanala Youtube. Za to koristimo video prikaze umetnute u kod internetske stranice. Tu se radi o ponudi američkog društva Google Inc.

Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, o daljnjoj obradi i korištenju podataka putem kanala Youtube te u tom kontekstu o Vašim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu Vaše privatnosti možete preuzeti iz Googleovih napomena o zaštiti osobnih podataka: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju: Podaci o korištenju IT-a

Razdoblje pohrane: 30 dana (svi podaci su anonimni, odnosno anonimizirani)

Grupe primatelja: Google Ireland Limited, IT pružatelji usluga, marketinške agencije

 

Davanje i povlačenje privola

Davanje privole nije propisano zakonski ni ugovorno te u slučaju kada niste dali svoju privolu ne postoje negativne posljedice po Vas. Privola se daje dobrovoljno. Osim toga, imate mogućnost u svakom trenutku bez navođenja razloga povući svoju privolu s učinkom na buduće postupke obrade.

Postavke kolačića

Ovdje možete povući svoju privolu, odnosno u slučaju da nam još niste dali privolu, ovdje možete dati svoju privolu za postavljanje kolačića (osim strogo neophodnih kolačića). Više informacija o pojedinim kolačićima možete saznati u prethodno navedenim točkama.

Već ste prihvatili obradu svojih osobnih podataka u točkama "Analitički kolačići", "Funkcionalni kolačići" i "Kolačići za personalizirane sadržaje". Deaktiviranjem potvrdnog okvira povukli ste svoju suglasnost.

Stanje 05/2020.