Pravilnik o naknadama za operativni i financijski leasing

Pravilnik o naknadama za potrošače u financijskom leasingu