Naši obrasci

Pronađite sve obrasce koje Vam trebaju na jednom mjestu.

Podaci o fizičkim osobama

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti za potrebe sklapanja Ugovora o leasingu. Isti se odnosi na fizičke osobe. Zadnji odlomak ispunjava poslodavac.

Podaci o poslovnom subjektu 

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti za potrebe sklapanja Ugovora o leasingu. Isti se odnosi na pravne osobe.

Potvrda o predaji vozila

Ova potvrda služi za primopredaju vozila dobavljaču odnosno auto kući.

Potvrda o preuzimanju vozila

Ova potvrda se ispunjava i ovjerava od strane korisnika leasinga i dobavljača odnosno prodajnog savjetnika auto kuće prilikom preuzimanja vozila.

Zahtjev za informativnim konačnim obračunom

Zanima vas aktualna vrijednost vašeg leasing ugovora? Ispunite priloženi formular i pošaljite ga na sljedeći broj faksa: 01/3473 620 ili scan e-mailom: info(kwfat)porsche(kwfdot)hr. Zaprimit ćete neobvezni informativni konačni obračun. Isti vrijedi 5 dana.

Suglasnost za konačni obračun

Ukoliko želite refinancirati vozilo koje financirate putem Porsche leasinga, slobodno ispunite priloženi obrazac. 

Zahtjev za izdavanje kartice vozača te podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole HAK-a za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Kartica vozača služi za utvrđivanje dozvole korištenja vozila u leasingu unutar HR (policijska kontrola) i/ili za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole HAK-a za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu. Ispunite obrazac i pošaljite isti putem maila na info@porsche.hr. Ako ste pravna osoba - ne zaboravite pečat. Kartice vozača zaprimit ćete poštom ili ukoliko želite, korisnik leasinga može i osobno podići kartice u Porsche leasingu, Zagreb, Velimira Škorpika 21.

Promjena adrese

Promijenili ste adresu stanovanja, sjedišta ili podružnice i želite u buduće zaprimati račune i obavijesti na novu adresu? Dostavite nam osobno ili pošaljite nam ispunjen obrazac s pripadajućim privitcima preporučeno sa povratnicom na našu adresu: Porsche leasing d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb.

Podaci o stvarnom vlasniku

Zahtjev za izdavanje knjižice vozila

Želite promijeniti boju, ugraditi plin ili kuku u svom vozilu, izgubili ste prometnu dozvolu ili registarske tablice? Pošaljite nam ispunjen zahtjev za izdavanje knjižice vozila s pripadajućim privitcima preporučeno s povratnicom ili ih nam dostavite osobno u: Porsche leasing d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb.

Izjava o porijeklu novčanih sredstava - poslovni subjekti

Izjava o porijeklu novčanih sredstava - fizičke osobe

Izjava o politički izloženoj osobi

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika, isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail compliance@porsche.hr.

Zahtjev za ostvarenjem prava ispitanika

Izjava o povlačenju privole