Za najbolje moguće iskustvo na mrežnim stranicama
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja najboljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem naše stranice prihvaćate upotrebu naših kolačića (strogo neophodni kolačići). Kolačići za koje je potrebna privola (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizirane sadržaje) postavit će se tek nakon njezinog aktiviranja. Ako date svoju privolu za korištenje kolačića, identifikacijske podatke obrađivat će naši partneri (ponuditelji usluga za kolačiće i IT pružatelji usluga). Za ovu internetsku stranicu i kolačiće odgovorno je društvo Porsche leasing d.o.o.. Dodatne informacije o korištenim kolačićima i načinu njihovog deaktiviranja možete pronaći u našoj Smjernici za zaštitu podataka i kolačiće.
Prihvatite i nastavite

Naši obrasci

Pronađite sve obrasce koje Vam trebaju na jednom mjestu.

Podaci o fizičkim osobama

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti za potrebe sklapanja Ugovora o leasingu. Isti se odnosi na fizičke osobe. Zadnji odlomak ispunjava poslodavac.

Podaci o poslovnom subjektu 

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti za potrebe sklapanja Ugovora o leasingu. Isti se odnosi na pravne osobe.

Potvrda o predaji vozila

Ova potvrda služi za primopredaju vozila dobavljaču odnosno auto kući.

Potvrda o preuzimanju vozila

Ova potvrda se ispunjava i ovjerava od strane korisnika leasinga i dobavljača odnosno prodajnog savjetnika auto kuće prilikom preuzimanja vozila.

Zahtjev za informativnim konačnim obračunom

Želite prijevremeno raskinuti ugovor o leasingu? Našli ste kupca za vozilo? Ispunite priloženi formular i pošaljite ga na sljedeći broj faksa: 01/3473 620 ili scan e-mailom: info(kwfat)porsche(kwfdot)hr. Zaprimit ćete neobvezni informativni konačni obračun. Isti vrijedi 5 dana.

Suglasnost za konačni obračun

Ukoliko ste za vrijeme trajanja ili pri isteku Ugovora o leasingu pronašli kupca za vozilo, potrebno je da korisnik leasinga i novi kupac ispune obrazac o suglasnosti za konačan obračun Ugovora o leasingu. Novi kupac može vozilo otkupiti ili postoji i mogućnost daljnjeg financiranja ovisno o starosti vozila i kreditnoj sposobnosti novog kupca.

Zahtjev za izdavanje kartice vozača

Kartica vozača služi za utvrđivanje dozvole korištenja vozila u leasingu unutar HR (policijska kontrola). Ispunite obrazac i pošaljite isti uz kopiju vozačke dozvole i kopiju osobne iskaznice osobe koju želite ovlastiti za upravljanje vozilom na sljedeći broj faksa: 01/3473 660. Ako ste pravna osoba - ne zaboravite pečat. Kartice vozača zaprimit ćete poštom ili ukoliko želite, korisnik leasinga može i osobno podići kartice u Porsche leasingu, Zagreb, Velimira Škorpika 21

Promjena adrese

Promijenili ste adresu stanovanja, sjedišta ili podružnice i želite u buduće zaprimati račune i obavijesti na novu adresu? Dostavite nam osobno ili pošaljite nam ispunjen obrazac s pripadajućim privitcima preporučeno sa povratnicom na našu adresu: Porsche leasing d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb.

Podaci o stvarnom vlasniku

Zahtjev za izdavanje knjižice vozila

Želite promijeniti boju, ugraditi plin ili kuku u svom vozilu, izgubili ste prometnu dozvolu ili registarske tablice? Pošaljite nam ispunjen zahtjev za izdavanje knjižice vozila s pripadajućim privitcima preporučeno s povratnicom ili ih nam dostavite osobno u: Porsche leasing d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb.

Izjava o politički izloženoj osobi

Izjava o porijeklu novčanih sredstava

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika, isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail compliance@porsche.hr.

Zahtjev za ostvarenjem prava ispitanika

Izjava o povlačenju privole

Pritužba