Servisno održavanje za 1€/mj. odnosno do 75.000 km

Ako ste sklopili Ugovor o leasingu koji sadržava SERVIS ZA 1€/MJ. ili SERVIS DO 75.000KM, tad servis možete obaviti u sljedećim ovlaštenim servisima:

Koje su usluge do 75.000 km uključene?

Uključene su sve usluge servisnog održavanja Porsche leasinga, jedine razlike su u ugovorenoj kilomtreži i cijeni usluge.

Saznajte više o obujmu usluge