Promocije s uključenim 1 servisom

Ako ste sklopili Ugovor o leasingu koji sadržava 1 SERVIS, tad servis možete obaviti u sljedećim ovlaštenim servisima:

Koje su usluge uključene?

Uključene su sve usluge servisnog održavanja Porsche leasinga, jedina je razlike u učestalosti usluge.

Saznajte više o obujmu usluge