Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora

u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu PORSCHE LEASING d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576 mogu u pisanom obliku predati:

  • osobno, u prostorijama društva na adresi Zagreb, Velimira Škorpika 21, usmeno na zapisnik ili pisanim putem;
  • putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta društva;
  • putem elektroničke pošte na: info@porsche.hr

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.