Vaše prednosti su

  • Nepromjenjiva cijena održavanja sa uključenim troškovima potrošnih dijelova nastalih uslijed prirodnog trošenja (korištenja) u okviru ugovorene kilometraže
  • Bezgotovinsko plaćanje
  • Jedan mjesečni račun za financiranje i održavanje vozila
  • Planiranje troškova
  • Kontrola troškova - kontrola cijene i izvršenih radova
  • Fer obračun cijene održavanja po kilometru
  • Monitoring prijeđene kilometraže i prijedlog usklade naknade u slučaju odstupanja od ugovorene godišnje kilometraže
  • Tolerancija do 5.000 km kod isteka ugovora
  • Povrat za manje prijeđene kilometre u odnosu na ugovorenu kilometražu