Održavanje

Ne plaćajte odjednom velike izdatke za održavanje vozila.

Održavanje Porsche leasinga omogućuje korisnicima leasinga smanjenje financijskog opterećenja vezanog uz održavanje vozila. 

Možete birati između obračunskog/fiksnog ODRŽAVANJA, topSERVICE-a i SERVISNOG ODRŽAVANJA.

Bez iznenađenja - plaćajte svoje troškove održavanje u mjesečnim ratama.

Idealno nadopunjavanje uz Vaš ugovor o operativnom leasingu.

Razlike u obujmu i sadržaju usluge održavanja:

Uz ugovor o operativnom leasingu, zaključenog s Porsche leasing d.o.o., postoji mogućnost ugovaranja financiranja dodatnih troškova redovito vezanih uz vozila, uključujući iste unutar mjesečne naknade:

 • redovno održavanje vozila, 
 • registracija i tehnički pregleda vozila, 
 • porez na cestovna motorna vozila, 
 • premija police obveznog i kasko osiguranja, 
 • HRT pristojba, 
 • zimske i ljetne gume, 
 • hotel za gume (zimske/ljetne).

Prepuštanjem brige o vozilima financiranih putem Porsche leasinga osiguravate optimalno održavanje Vaših vozila u ekonomskom i tehničkom smislu, istovremeno svodeći na minimum troškove upravljanja voznim parkom unutar Vaše tvrtkei putem bezgotovinskog plaćanja:

Vaš djelatnik predočava karticu korisnika održavanja, dok odobrenje za radnje održavanja vozila izdaje Porsche leasing.

Porsche leasing je ujedno i nositelj radnog naloga i primatelj računa za radnje održavanja vozila. U skladu s odgovornošću za svaki račun, naši stručni djelatnici detaljno ispituju koji su zahvati na Vašem vozilu tehnički neophodni i ekonomski opravdani.

Za svaki pojedini zahvat na vozilu ovlašteni servis mora dobiti odobrenje za izvršenje zahvata.

Dodatak ugovoru o leasingu koji se odnosi na održavanje mogu sklopiti pravne i fizičke osobe uz ugovor o operativnom leasingu.

Uključeni su svi redovni servisi sukladno planu održavanja proizvođača do 150.000 km.

Svi servisu sukladno planu održavanja proizvođača + dodatne usluge do 250.000 km.

Sve što Vašem vozilu treba do 250.000 km.

Smanjenje troškova održavanja i popravaka vozila

Ovlaštena servisna radionica zaprima odobrenje za radnju održavanja temeljem izdanog radnog naloga nakon što je detaljno ispitano:

 • je li određena radnja održavanja pokrivena jamstvom,
 • postoji li ekonomski povoljnija alternativa,
 • postoje li posebni uvjeti ponuda ovlaštene servisne radionice spram korisnika leasinga kao i druge mogućnosti koje korisniku leasinga pomažu u smanjenju troškova održavanja.

Porsche leasing d.o.o. vrši provjere radnji održavanja i po obavljenoj usluzi u odnosu na sljedeće:

 • formalnu i sadržajnu korektnost računa,
 • jesu li iscrpljene sve mogućnosti jamstva ili kulance
 • kontrola obračuna utrošenog vremena rada na vozilu
 • opravdanost ugradnje/zamjene rezervnih dijelova

Sustav odobrenja radnji održavanja te dodatna kontrola izvršenih radnji i izdanih računa korisniku leasinga pruža osjećaj ekonomske sigurnosti i tehničke ispravnosti.

Pregled komparativnih prednosti:

 • outsourcing upravljanja voznim parkom
 • smanjenje troškova poslovanja
 • mogućnost usklade stvarnog stanja korištenja vozila, troškova održavanja i mjesečnog obroka
 • bezbrižno i jednostavno korištenje vozilom
 • minimalni administrativni troškovi
 • bezgotovinsko plaćanje
 • brza informiranost i savjetovanje