Za najbolje moguće iskustvo na mrežnim stranicama
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja najboljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem naše stranice prihvaćate upotrebu naših kolačića (strogo neophodni kolačići). Kolačići za koje je potrebna privola (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizirane sadržaje) postavit će se tek nakon njezinog aktiviranja. Ako date svoju privolu za korištenje kolačića, identifikacijske podatke obrađivat će naši partneri (ponuditelji usluga za kolačiće i IT pružatelji usluga). Za ovu internetsku stranicu i kolačiće odgovorno je društvo Porsche leasing d.o.o.. Dodatne informacije o korištenim kolačićima i načinu njihovog deaktiviranja možete pronaći u našoj Smjernici za zaštitu podataka i kolačiće.
Prihvatite i nastavite

Održavanje

Ne plaćajte odjednom velike izdatke za održavanje vozila.

Održavanje Porsche leasinga omogućuje korisnicima leasinga smanjenje financijskog opterećenja vezanog uz održavanje vozila. 

Možete birati između obračunskog/fiksnog ODRŽAVANJA, topSERVICE-a i SERVISNOG ODRŽAVANJA.

Bez iznenađenja - plaćajte svoje troškove održavanje u mjesečnim ratama.

Idealno nadopunjavanje uz Vaš ugovor o operativnom leasingu.

Razlike u obujmu i sadržaju usluge održavanja:

Uz ugovor o operativnom leasingu, zaključenog s Porsche leasing d.o.o., postoji mogućnost ugovaranja financiranja dodatnih troškova redovito vezanih uz vozila, uključujući iste unutar mjesečne naknade:

 • redovno održavanje vozila, 
 • registracija i tehnički pregleda vozila, 
 • porez na cestovna motorna vozila, 
 • premija police obveznog i kasko osiguranja, 
 • HRT pristojba, 
 • zimske i ljetne gume, 
 • hotel za gume (zimske/ljetne).

Prepuštanjem brige o vozilima financiranih putem Porsche leasinga osiguravate optimalno održavanje Vaših vozila u ekonomskom i tehničkom smislu, istovremeno svodeći na minimum troškove upravljanja voznim parkom unutar Vaše tvrtkei putem bezgotovinskog plaćanja:

Vaš djelatnik predočava karticu korisnika održavanja, dok odobrenje za radnje održavanja vozila izdaje Porsche leasing.

Porsche leasing je ujedno i nositelj radnog naloga i primatelj računa za radnje održavanja vozila. U skladu s odgovornošću za svaki račun, naši stručni djelatnici detaljno ispituju koji su zahvati na Vašem vozilu tehnički neophodni i ekonomski opravdani.

Za svaki pojedini zahvat na vozilu ovlašteni servis mora dobiti odobrenje za izvršenje zahvata.

Dodatak ugovoru o leasingu koji se odnosi na održavanje mogu sklopiti pravne i fizičke osobe uz ugovor o operativnom leasingu.

Uključeni su svi redovni servisi sukladno planu održavanja proizvođača do 150.000 km.

Svi servisu sukladno planu održavanja proizvođača + dodatne usluge do 250.000 km.

Sve što Vašem vozilu treba do 250.000 km.

Smanjenje troškova održavanja i popravaka vozila

Ovlaštena servisna radionica zaprima odobrenje za radnju održavanja temeljem izdanog radnog naloga nakon što je detaljno ispitano:

 • je li određena radnja održavanja pokrivena jamstvom,
 • postoji li ekonomski povoljnija alternativa,
 • postoje li posebni uvjeti ponuda ovlaštene servisne radionice spram korisnika leasinga kao i druge mogućnosti koje korisniku leasinga pomažu u smanjenju troškova održavanja.

Porsche leasing d.o.o. vrši provjere radnji održavanja i po obavljenoj usluzi u odnosu na sljedeće:

 • formalnu i sadržajnu korektnost računa,
 • jesu li iscrpljene sve mogućnosti jamstva ili kulance
 • kontrola obračuna utrošenog vremena rada na vozilu
 • opravdanost ugradnje/zamjene rezervnih dijelova

Sustav odobrenja radnji održavanja te dodatna kontrola izvršenih radnji i izdanih računa korisniku leasinga pruža osjećaj ekonomske sigurnosti i tehničke ispravnosti.

Pregled komparativnih prednosti:

 • outsourcing upravljanja voznim parkom
 • smanjenje troškova poslovanja
 • mogućnost usklade stvarnog stanja korištenja vozila, troškova održavanja i mjesečnog obroka
 • bezbrižno i jednostavno korištenje vozilom
 • minimalni administrativni troškovi
 • bezgotovinsko plaćanje
 • brza informiranost i savjetovanje