Ugovorni izvršitelji obrade

1. Društva za pružanje i podršku kod IT usluga:  

Dasof d.o.o., Slovenija  

IMAGING SYSTEMS d.o.o., Slovenija 

Vivid Planet Software GmbH, Austrija  

Croz d.o.o. 

2. Društvo za analizu kvalitete scoring sustava i portfelja  

Informa solutions Gmbg, Njemačka 

3.Tiskarsko društvo  

Print centar Krapina d.o.o.  

4. Društvo za pružanje korisničke podrške  

ORYX Grupa d.o.o.  

April d.o.o.  

5. Društvo za arhiviranje i digitalizaciju 

Arhiv servis d.o.o 

6. Društva koji obavljaju uslugu izrade, dostave i procesiranja kartica  

ID Shop d.o.o., Slovenija 

IT JEDAN d.o.o. 

7. Društva za naplatu potraživanja 

AVS d.o.o. 

Kajman d.o.o. 

DP SVE-LAK d.o.o.  

8. društva za prikupljanje, izradu analiza i razmjenu podataka o kreditnoj sposobnosti klijenata  

BISNODE d.o.o.  

9. knjigovodstveni servis 

Interdata računovodstvo d.o.o.