Ugovorni izvršitelji obrade

1. Društva za pružanje i podršku kod IT usluga:  

Dasof d.o.o., Slovenija  

IMAGING SYSTEMS d.o.o., Slovenija 

Vivid Planet Software GmbH, Austrija  

2. Društvo za analizu kvalitete scoring sustava i portfelja  

Informa solutions Gmbg, Njemačka 

3.Tiskarsko društvo  

Print centar Krapina d.o.o.  

4. Društvo za pružanje korisničke podrške  

ORYX Grupa d.o.o.  

April d.o.o.  

5. Društvo za arhiviranje i digitalizaciju 

Arhiv servis d.o.o 

6. Društva za naplatu potraživanja 

AVS d.o.o. 

Kajman d.o.o. 

DP SVE-LAK d.o.o.  

7. knjigovodstveni servis 

Porsche Croatia d.o.o.